Perbezaan Di Antara Kejurulatihan, Mentoring, Latihan, dan Kaunseling

Ini merupakan satu soalan yang pengurus-pengurus syarikat kerap tanya. Ramai terkeliru dengan istilah-istilah yang digunakan dan kurang pasti mana satukah pendekatan (atau kaedah) yang terbaik buat untuk kepimpinannya

Read More

The Differences Between Coaching, Mentoring, Training and Counselling

It is the most frequent question asked by managers. Many are confused with the terms and wonder which one is the best approach for the workplace environment.Whether it

Read More